001
002

De spoelen zijn niet gekoppeld.
De vervangingswaarde van de twee spoelen ligt tussen:

a   15 en  30 mH
b     5 en 7.5 mH
c   10 en  15 mH
d   7.5 en 10 mH
003

Een spoel van 10 mH wordt parallel geschakeld aan een spoel van 15 mH.
De spoelen zijn niet inductief gekoppeld.
Voor de vervangingswaarde L geldt:

a   L ligt tussen 10 mH en 15 mH
b   L is groter dan 15 mH
c   L is kleiner dan 5 mH
d   L ligt tussen 5 mH en 10 mH
004

De spoelen zijn niet inductief gekoppeld.
De zelfinductie tussen de punten X en Y is:

a   4µ
b   2µ
c   1µ
d   2.5µ
005

De spoelen in de schakeling zijn niet gekoppeld.
De zelfinductie tussen de punten P en Q is:

a   4µH
b   3µH
c   2µH
d   1µH
006

Een spoel van 20 mH wordt parallel geschakeld met een spoel van 30 mH.
De spoelen zijn niet inductief gekoppeld.
Voor de vervangingswaarde L geldt:

a   L ligt tussen 25 mH en 30 mH
b   L is groter dan 30 mH
c   L ligt tussen 20 mH en 25 mH
d   L is kleiner dan 20 mH