Stroomsturing.
Voorbeeld:
Een transistor als stroomversterker in een schakeling.
De curves Ub(asis), Ib(asis) en Ic(ollector) geven ter illustratie een tijdsafhankelijk verloop aan: U is spanning, I is stroom.
Aan de basis wordt een ingangssignaal aangeboden:
een spanning Ub, die een ingangsstroom Ib veroorzaakt.
Daardoor komt de transistor "in geleiding": het geleidingsvermogen van het circuit van batterij, weerstand Rc en van collector naar emitter, neemt toe, waardoor de stroom Ic kan gaan vloeien.
Met een kleine stuurstroom Ib kan een veel grotere stroom Ic worden geregeld.

Voor verschillende waarden van Ib krijgen we ook verschillende curven.
H02 06 002 Stroomsturing.     20211014

.
Figuur 1
Figuur 2