Transistor als laag-frequent- versterker:
Stroomversterking.
Er gaat stroom lopen als de spanning op de basis boven de 0,6 V komt.
Er loopt dan stroom BE    Ib.
Ook de stroom CE krijgen we dan   Ic.
Figuur 1
Ic = hFE x Ib                         HFe=Ic/Ib
De stroom Ic zal bijna even groot zijn dan Ie.
De versterkingfactor hfe = 100 ,
dat is door de fabrikant bepaald.
Als we 1 mA insturen op de basis [dus Ib] ,
dan zal de Ic 100 keer groter zijn , nl 100 mA.

Dit is het stroomversterkingsprincipe van een transistor en
= hFE is de stroomversterkingsfactor.


Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
H02 06 003 Stroomversterking.     2023 02 04
jj_02_06_003v