PNP- en NPN-transistor.
PNP
De PNP-transistor = (n-halfgeleiderlaag ingesloten door twee p-halfgeleiderlagen).
NPN
De NPN-transistor = (p-halfgeleiderlaag ingesloten door twee n-halfgeleiderlagen).
Transistorkarakteristiek:
Werking:
Ic  de  collectorstroom
Ib  de  basisstroom
Ie  de  emitterstroom
β  de stroomversterkingsfactor.

Ic  =  β x Ib

Ie  =  Ib + Ic

Ube = 0.2 v bij germanium
Ube = 0.6 v bij silicium

Populair gezegd kan met een kleine spanning de weerstand tussen de twee andere pootjes geregeld worden.
Op die manier kan met een kleine stroom of spanning een veel grotere stroom gestuurd worden en zo werkt de transistor dus als versterker.
Afleidingen en
Symbolen
link
H02  06 001 PNP- en NPN-transistor.     20211014

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
jj_02_06_001v
Figuur 2a