"ideale" transformatoren
we nemen aan dat de weerstand van de wikkelingen nul is,
evenals de verliezen in de kern.
Trafo.
P=P  Up*Ip = Us * Is

P primair =  P secondair.
Dwz:   10 Watt primair = 10 Watt secundair.

Wikkelverhouding van de transformator :

n = Np/Ns
Stel primair heeft 200 wikkelingen   ,N1=200.
Stel secundair 25 wikkelingen          ,N2=25.

n = Np/Ns                  n=200/25=8
TRAFO:

bestaat uit 2 spoelen die om een weekijzer kern zijn gewikkeld.
02 04 001 & 2 Trafo.     20200519

.
Figuur 1
vragen >>>