"ideale" transformatoren
we nemen aan dat de weerstand van de wikkelingen nul is,
evenals de verliezen in de kern.
Trafo.
P=P  Up*Ip = Us * Is

P primair =  P secondair.
Dwz:   10 Watt primair = 10 Watt secundair.

Wikkelverhouding van de transformator :

n = Np/Ns
Stel primair heeft 200 wikkelingen   ,N1=200.
Stel secundair 25 wikkelingen          ,N2=25.

n = Np/Ns                  n=200/25=8
TRAFO:

bestaat uit 2 spoelen die om een weekijzer kern zijn gewikkeld.
H02 04 001 & 2 Trafo.     2023 02 04
Figuur 1
jj_02_04_001v
Opmerking
stel
n1 = 200
n2 = 25       
p/s = 200/25 = 8  We transformeren omlaag   8:1

stel
n1 = 25
n2 = 200    
p/s = 25/200 =  0.125   We transformeren omhoog   1:8