001
De Transformator T1 dient voor het

a     verkrijgen van de gewenste voedingsspanning
b     aanpassen van de luidspreker
c     opwekken van de BFO-spanning
 
002

Een van deze toepassingen van een transformator is niet juist

a   wijzigen van wisselspanning
b   versterken van vermogen
c   aanpassen van antenne aan kabel
003

De transformatoren zijn identiek en elk bedoeld voor pirmair 230 V, secundair 12 V
De spanning over de weerstand R is

a   48 V
b   12 V
c   6 V
d   24 V
004

Een transformator heeft primair 2000 windingen en secundair 1000 windingen
Indien de primaire spanning 230 Volt bedraagt is de secundaire spanning

a   460 V
b   155 V
c   115 V
d   55 V
005

Om de lamp maximaal te laten branden moet de wikkelverhouding van de trafo zijn

a   2 op 1
b   1 op 1
c   4 op 1
d   8 op 1
006

De primaire stroom I is

a   500 mA
b   50 mA
c   25 mA
d   20 A
037    Trafo
P = P   Up * Ip = Us * Is
007

In de weerstand worsdt een vermogen van 1 Watt gedissipeerd.
I1 is dan:

a   200 m A
b   100 mA
c     25 mA
d     50 mA
008

Een ideale transformator is belast zoals hieronder aangegeven.
De stroom I2 is:

a   1 A
b   4 A
c   2 A
d   0.5 A