Want een spoel en een condensator werken elkaar tegen !!!
= 96 Ohm

I     = U/Z = 250/96 = 2.6 A
Ur  =  I x R  = 2.6 x 75    =     195  V
Uc = I x Xc = 2.6 x 100   =     260  V
Ul  = I x Xl  = 2.6 x 40     =     104 V
Dit zijn de spanningen:
P = UxI =               195 x 2.6 =507 W
P = [UxU]/R = [195x195]/75 = 507 W
P =[IxI] xR =     [2.6x2.6] x75 =507 W

Een C en een L nemen geen vermogen op!!
De spanning UL en Uc werken elkaar tegen !!!
RCLserie combinatie.
De vraag was steeds...
Als er nu een C en een  L samen in serie staan????

Nu willen we de volgende figuur>>>

RCL in serie:
De totale weerstand:
Alleen wat aangepast...
H02 03 006 RCLserie combinatie.     2022 11 24

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
jj_02_03_006v