Capaciteit.
C=Coulomb (capaciteit).
wordt in Farad (F) uitgedrukt.

Is een tijdelijke opslagplaats voor de opslag van een lading.
Bestaat uit 2 geleiders plaat met een dielektricum (isolator), een toevoer en afvoer.
De afstand tussen de platen is mede bepalend voor de capaciteit.
H02 02 002 3 4 Capaciteit     2023 02 04
Figuur 1
Figuur 2