---Condensator---PA3BVK
Capaciteit
De eenheid Farad
De relatie capaciteit, afmetingen en dielekrticum
De reactantie [schijnbare weerstand]
Faseverschil tussen stroom en weerstand
Eigenschappen van vaste en variabele condensatoren
2.02 Condensator     >>>>>
>>>>>