>>>>>   2.02 Condensator

  
--Condensator---PA3BVK
  
                                   >>>>>

 
Capaciteit
  
                                   >>>>>

 
De eenheid Farad
  
                                   >>>>>

 
De relatie capaciteit, afmetingen en dielekrticum
  
                                   >>>>>

 
De reactantie [schijnbare weerstand]
  
                                   >>>>>

 
Faseverschil tussen stroom en weerstand
  
                                   >>>>>

 
Eigenschappen van vaste en variabele
  condensatoren
  
                                   >>>>>