Frequentiezwaai en modulatieindex.
De frequentie-zwaai   
Bij FM modulatie spreken we over de zwaai.
De zwaai is de mate waarin de frequentie varieert ten opzichte van de draaggolf-frequentie, immers, bij FM is er sprake van frequentieverandering.

Symbool:
f,  vastgesteld op 3 KHz max.=zwaai.

Modulatie-index: β

Hoeveel % doen we moduleren?

Syβmbool: βH01 08 004 & 5 Fase- en frequentiemodulatie.     2023 02 04
= modulatie-index

f =zwaai.

f
mod = modulatie frequentie
Voorbeeld 1
β = Δf / fmod

Bij FM met een f van 3 Khz
en gemoduleerd met een toon van 1000 Hz

β = Δf / fmod
β = 3000  / 1000 = 3
Voorbeeld 2
β = Δf / fmod

Bij FM met een f van 2 Khz
en gemoduleerd met een toon van 1000 Hz

β = Δf / fmod
β = 2000  / 1000 = 2
Voorbeeld 3
BB FM = 2*f-mod + 2*f


Bij FM met een
f van 3 Khz
en gemoduleerd net een toon van 1000 Hz

BB FM = 2*f-mod + 2*
f

               2*1000 + 2*3000 = 8000 Hz
Voorbeeld 4
BB FM = 2*f-mod + 2*f


Bij FM met een
f van 3 Khz
en gemoduleerd net een toon van 3000 Hz

BB FM = 2*f-mod + 2*
f

               2*3000 + 2*3000 = 12000 Hz