001

De frequentiezwaai van een FM-gemoduleerde draaggolf wordt groter als de

a   amplitude van het hoogfrequentsignaal toeneemt
b   frequentie van het modulerende signaal afneemt
c   amplitude van het modulerende signaal toeneemt
d   amplitude van het modulerende signaal afneemt
017    Modulatie-index     β = Δf / fmod
002

De frequentiezwaai van een fasegemoduleerd (PM) signaal wordt bepaald door:

a   alleen de frequentie van het modulerende signaal
b   de frequentie van de draaggolf en de frequentie van het modulerende signaal
c   de amplitude en de frequentie van het modulerende signaal
d   alleen de amplitude van het modulerende signaal
003

Een FM-zender wordt gemoduleerd met een toon van 2500 Hz.
De freqeuentiezwaai is 10 KHz.
De modulatie-index is :

a.   40
b.   4
c    2,5
d.   0,25
004

De frequentiezwaai van een frequentiegemoduleerde zender is voornamelijk afhankelijk van :

a   de hoogste frequentie van het audiosignaal
b   de amplitude van het audiosignaal
c   de  verhouding van de amplitude en de frequentie van het audiosignaal
d   de frequentie van het audiosignaal
005

De modulatie-index van een frequentiegemoduleerd signaal is:

a   frequentiezwaai / modulatiefrequentie
b   frequentiezwaai x modulatiefrequentie
c   modulatiefrequentie / frequentiezwaai
d   1 / ( frequentiezwaai x modulatiefrequentie )