Enkelzijbandmodulatie.
Enkelzijbandmodulatie (EZB)

Single Side Band-modulatie (SSB)

Modulatie waarbij van het oorspronkelijk amplitudegemoduleerde  signaal
alleen 1 zijband wordt uitgezonden
zonder de eigenlijke draaggolf.
vragen >>>
Er is geen draaggolf.

Alleen maar modulatie =spraak.

En alleen de bovenkant USB , of alleen de onderkant LSB.
Als we moduleren [3000Hz] dan zal dus de breedte ook niet meer zijn dan 3000Hz [3 Kc].
Er is immers geen draaggolf.

01 08 003 Enkelzijbandmodulatie     20200517

.
Figuur 1
SSB  (J3E)