Faseverschil.
TEKENING:
Dit is tegen-fase, 180 graden.
TEKENING:
TEKENING:
In de figuur  ijlt stroom A 45graden voor op stroom B.
Ofwel stroom B ijlt 45graden na op stroom A.
Hier ijlt de stroom A 90graden voor op B.
Dat betekent dat de periode B net een kwart periode na A begint.
Als de ene golf zijn maximum bereikt, is de andere nul en omgekeerd.
01 06 006 Faseverschil     20171011
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3