De grafische voorstelling in tijd.
Frequentie = 1 periode / gedeeldt door de tijdsduur (periodetijd).
f = 1 / periodetijd

f =  de frequentie in Hz.
Hz = sinus
f =p/s

p/s = het aantal perioden per seconde.
Sinus:

1 heen en weer gaande beweging, uitgedrukt in Hz.
HEEN EN WEER   =   NUL naar MAX+  naar NUL naar MAX- naar NUL
Hz = sinus.
Frequentie:
Van 1 Hz. naar veel Khz.
vragen >>>
01 06 001 De grafische voorstelling in tijd.     20171011
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4