De grafische voorstelling in tijd.
Frequentie = 1 periode / gedeeldt door de tijdsduur (periodetijd).
f = 1 / periodetijd

f =  de frequentie in Hz.
Hz = sinus
f =p/s

p/s = het aantal perioden per seconde.
Sinus:

1 heen en weer gaande beweging, uitgedrukt in Hz.
HEEN EN WEER   =   NUL naar MAX+  naar NUL naar MAX- naar NUL
Hz = sinus.
Frequentie:
Van 1 Hz. naar veel Khz.
vragen >>>
01 06 001 De grafische voorstelling in tijd.     20191013
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Skin Effect

Dit komt doordat een wisselstroom ook een wisselflux heeft.
Aangezien deze zijn oorzaak tegenwerkt (Wet van Lenz), is ze in het midden van de geleider tegenwerkend en werkt ze aan de rand mee.
Hierdoor zullen de elektronen meer geneigd zijn zich voort te bewegen langs de buitenkant, dan langs de binnenkant.

De sterkte van het effect neemt toe met de frequentie van de wisselstroom.
Het skineffect speelt daarom vooral een rol bij radiofrequente (RF) wisselstromen