Instelling oscilloscoop:

Horizontaal  2 micosec/schaaldeel.
Vertikaal      25 V/schaaldeel.

Uit dit beeld leidt u af???
001

1 megaherz komt overeen met?
jj_1_06_001v
002

Van een wisselstroom wijzigt de stroomrichting 3.500.000 keer per seconde van richting.
De frequentie bedraagt?
003

In de UHF=band ligt de frequentie:

a   136 Khz
b   144 Mhz
c   432 Mhz
004

De frequentie van een wisselspanning bedraagt 100Hz.
Het aantal perioden dat in 5 minuten verloopt is:

a   20
b   30000
c   1200
d   500
005
006

Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief
naar positief.
Een halve periode later is de momentele waarde:

a. +141,4 V
b. - 141,4 V
c. +50 V
d. 0 V
007

Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negatief naar positief.
Driekwart periode later is de momentele waarde:

a   +70.7 V
b   +171.4 V
c   -141.4 V
d   +100 V
008

Een sinusvormig signaal van 100 Veff heeft op t=0 een nuldoorgang van negeatief naar positief.
Een kwart periode later is de momentele waarde:

a   +100 V
b   +70.7 V
c   +141.4 V
d   -141.4 V