Afscherming van magnetische velden.
Laag frequent magnetische afscherming (MuFerrot tm 6800).

Holland Shielding Systems B.V. heeft een nieuw materiaal ontwikkeld voor het afschermen van laag frequente magnetische velden.
Deze velden worden veroorzaakt door installaties waardoor hoge stromen vloeien, bijvoorbeeld transformator ruimtes, schakelkasten en nabij hoogspanningskabels.
Frequenties van deze magnetische velden zijn dan ook vaak 50/60 Hz.
Maar dit materiaal is geschikt voor magnetische afscherming in een frequentie bereik van 10 Hz tot 100 kHz.

01 04 002 Afscherming van magnetische velden     20191013
Afschermen magnetisch veld
In een blik, de magnetische filven gaan in het blik.

Figuur 1