Capaciteit van een batterij [ ampere-uur ]
 
Capaciteit van een batterij.
Uitgedrukt in Ah
ampères per uur.
60Ah levert   10A      6 uur lang.
         levert    5 A    12 uur lang .
Een kleine lamp met weinig stroom,brandt langer dan een felle lamp met meer stroom.
Batterij
H01 §01 010 Capaciteit van een batterij    2022 10 13

.
Figuur 1
Figuur 2
jj_01_01_010v