001

We hebben een accu van 17Ah.
De FT817 portabele zender gebruikt 4.5 A.
Hoelang “draait” deze zender op de accu?

002

De batterijen zijn geheel geladen.
De schakelaars S1 en S2 worden gelijktijdig gesloten.
Na 48 uur zijn beide batterijen gelijktijdig uitgeput.
De capaciteit (Ah) van de batterij in schakeling X is:

a   niet vergelijkbaar met die in schakeling Y, omdat de spanningen verschillend zijn
b   gelijk aan die in schakeling Y
c   groter dan die in schakeling Y
d   kleiner dan die in schakeling Y
003

Welke van de onderstaande materialen kunt u in een accu vinden?

a   kopersulfaat
b   kool
c   looddioxide
d   zink
004

Met de capaciteit (Ah) van een batterij of accu wordt bedoeld:

a   het maximaal te leveren vermogen
b   het produkt van de EMK en de kortsluitstroom
c   het produkt van de elektrische spanning en de maximaal te leveren stroomsterkte
d   het produkt van de afgenomen stroom en de tijd dat deze stroom kan worden geleverd
jj_01_01_010v