020

Deze schakeling heeft een

a   NOF-functie
b   Of-funtie
c  
NEN-functie
d   EN-functie
H02            2  Componenten