017

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd mat spraak
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoogTV signaal
De klasse van uitzending is F1D

Wat is juist?

a   alleen bewering2
b   alleen bewering 1
c  
geen van beide beweringen
d   bewering 1 en bewering 2
H11     Nationale en internationale procedures
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd mat spraak
De klasse van uitzending is  J3E

G3E  = G = Fasemodulatie

Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoogTV signaal
De klasse van uitzending is  F2F

F1D = D data