001

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J2B
Bewering 2
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst
De klasse van uitzending is F1B

Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c   bewering 1 en bewering 2
002

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met spraak
de klasse van uitzending is A1A

Bewering 2
Een FM-zender wordt gemoduleerd met datasignaal
de klasse van uitzending is F1D
Wat is juist?

a   alleen bewering 1
b   geen van beide beweringen
c   alleen bewering 2
d   bewering 1 en bewering 2
003

Het woord "KILOBYTE" wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als

a   Kilo Italy Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
b   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Texas Echo
c   Kilo India Lima Oscar Baltimor Yankee Texas Echo
d   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
004

PE1ABC geeft een algemene aanroep op 2 meter
PE3ZZZ antwoord hierop

Welke procedure is juist?

a   PE1ABC:   Dit is PE1ABC met een algemene aanroep
     PE3ZZZ:    CQ CQ CQ van PE3ZZZ
b   PE1ABC:   CQ  CQ CQ de PE1ABC
     PE3ZZZ:    PE3ZZZ voor PE1ABC
c   PE1ABC:   Hier is PE1ABC is daar iemand?
     PE3ZZZ:    PE3ZZZ voor PE1ABC
d   PE1ABC:   CQ CQ CQ de PE1ABC
     PE3ZZZ:    PE1ABC de PE3ZZZ
005

Bewering 1
de enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J2B

Bewering 2
Een FM-zender zend een telegrafiesignaal uit bestemd voor automatische ontvangst
de klasse van uitzending is F1B
Wat is juist?

a   1
b   1 en 2
c   geen
d   2
006

Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door AT uitgevoerdt onder de volgende voorwaarden

a   leeftijd 12 en geslaagd voor F
b   leeftijd 12 en geslaagd voor N
c   leeftijd 14 en geslaagd voor F
d   leeftijd 14 en geslaagd voor N
007

Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F status gebruiken?

a   120W op 3400.1 Mhz
b   400W op 1250.1 Mhz
c   400W op 138.0 Khz
d   120W op 29.9 Mhz
008

Tijdens een radioamateur radiouitzending moeten de roepletters worden uitgezonden ten minste 1 keer per

a   15 minuten
b   10 minuten
c     5 minuten
d   20 minuten
009

Het woord "EXPORT" wordt volgens het voorgeschreven alfabet gespelt als

a   Echo X-ray Papa Oscar Romeo Tango
b   Echo Xantippe Papa Oslo Romeo Tango
c   Echo X-ray Portugal Ontario Romeo Tango
d   Echo X-ray Papa Ontario Tadio Tango
010

Wat dient u te doen voordat U op een aan de amateurband toegewezen frequentie een CQ-oproep wilt doen

a   ik zend enkele malen een kort signaal om te constateren of ik geen andere verbinding stoor
b   ik overtuig mij ervan dat de frequentie vrij is , zodat ik geen andere verbinding stoor
c   ik observeer gedurende ten minste 10 minuten de frequentie en ga daarna mijn oproep doen
d   ik vraag enkele malen of de frequentie vrij is
011

De ITU radio regio II omvat het vlogende gebied:

a   Azie
b   Amerika
c   Africa
d   Europa
012

Bewering 1:
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending = A3E
Bewering 2:
In een zender wordt fasemodulatie toegepastvoor het uizenden van een datakanaal.
De klasse van uitzending = G3E

Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c   zowel bewering 1 en 2
d   geen van beiden
013

Bewering 1:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending = J2B
Bewering 2:
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.
De klasse van uitzending = F1B

Wat is juist?

a   alleen 1
b   1 en 2
c   alleen 2
d   geen van beiden
014

Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een facimile-signaal.
De klasse van uitzending =??

a   F1D
b   J1C
c   F2C
015

Het woord GOLF wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als:

a   Golf Ontario Lima Fox
b   Golf Oscar Lima Fox
c   Ghana Oscar London Foxtrot
d   Golf Oscar Lima Foxtrot
016

Gedurende een uitzending dient de radioamateur zijn roepletters

a   niet te vermelden
b   ten minste 1 maal per 10 minuten te vermelden
c   ten minste 1 maal per  5 minuten te vermelden
d   te vermelden aan het begin en aan het einde van de uitzending
017

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd mat spraak
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoogTV signaal
De klasse van uitzending is F1D

Wat is juist?

a   alleen bewering2
b   alleen bewering 1
c   geen van beide beweringen
d   bewering 1 en bewering 2
018

Het maximale toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie in de 2-meter amateurband is

a   100 W
b    25 W
c   400 W
d   120 W
019

Bewering 1
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is F2A
Bewering 2
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggof wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J2B
Wat is juist?

a   geen van de beweringen
b   alleen bewering 1
c   alleen bewering 2
d   beide beweringen
020

Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een tefoniesignaal is de klasse van uitzending

a   G3E
b   F3E
c   A3A
d   J3E
021

De roepletters PI4RSN worden volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Papa India Vier Radio Scouting Nederland
b   Papa Italy Vier Radio Sierra November
c   Papa India Vier Radio Sierra November
d   Papa India Vier Romeo Sierra November
022

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J3E
Bewering 2
Een FM-zender zendt datasignalen uit
De klasse van uitzending is F1D
Wat is goed?

a   alleen bewering 1
b   geen van beide beweringen
c   bewering 1 en bewering 2
d   alleen bewering 2
 
023

Een AM-zender wordt gemoduleerd mat spraak
De klasse van uitzending is

a   J1B
b   A3E
c   F1D
d   F3A
024

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender zend een muzieksignaal uit.
De klasse van uitzending is A3C
Bewering 2
Via een FM-zender worden met de hand geseinde morsesignalen verzonden.
De klasse van uitzending is F1E
Wat is juist?

a   geen
b   1 en 2
c   1
d   2
025

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is A3E
Bewering 2
In een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal
De klasse van uitzending is G3E
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c   bewering 1 en bewering 2
d   geen van de beweringen
026

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte graaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoog TV-signaal
De klasse van uitzending is F1D
Wat is juist?

a   alleen 2
b   1 en 2
c   alleen 1
d   geen
027

Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens
De klasse van uitzending is

a   J1E
b   J2A
c   F1D
d   F2A
028

Het woord EXPORT wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Echo X-ray Portugal Ontario Romeo Tango
b   Echo Xantippe Papa Oslo Romeo Tango
c   Echo X-ray papa Ontario Radio Tango
d   Echo X-ray Papa Oscao Romeo Tango
029

Het woord YOGHURT wordt gespeld als

a   Yuliett Ontario Golf Uniform Romeo Tango
b   Yankee Oscar Ghana Hotel Utrecht Romeo Tango
c   Yuliett Ontario Golf Hotel Uniform Romeo Tango
d   Yankee Oscar Golf Hotel Uniform Romeo Tango
030

Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145.650 Mhz een verbinding in CW met een radioamateur met een F-registratie in een naburige stad
Dit is

a   in overeenstemming met het IARU beleidsplan
b   niet toegestaan
c   alleen toegestaan met minder dan 10 watt zendvermogen
d   niet in overeenstemming mat het IARU beleidsplan
031

De roepletters G5BEQ worden gespeld als

a   George Vijf Bravo Echo Quebec
b   Golf Vijf Bravo Echo Quebec
c   Golf Vijf Baker Echo Quebec
d   George Vijf Baker Echo Quebec
032

Het woord AXIOMA wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Ajax X-ray India Oscar Mexico Ajax
b   Alfa X-ray India Oscar Mike Alfa
c   Alfa X-ray India Ontario Mike Alfa
d   Ajax Xantippe India Oscar Mexico Ajax
033

Bewering 1
Eendubbelzijband  AM-zender wordt met spraak gemoduleerd
De klasse van uitzending is F3E
Bewering 2
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatsche ontvangst.
De klasse van uitzending is F1B
Wat is juist

a   1 en 2
b   geen
c   2
d   1
034

Het woord MOSFET wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

a   Martha Ontario Sierra Foxtrot Echo Texas
b   Mike Oscar Sierra Foxtrot Echo Tango
c   Mike Oscar Sierra Fox Echo Texas
d   Mexico  Ontario Santiago Fox Echo Tango  
035

Bewering 1 Een dubbelband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E
Bewering 2 Een FM-zender zendt een tegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.
De klasse van uitzending is F1B
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   bewering 1 en bewering 2
c   alleen bewering 1
d   geen van beide beweringen
036

De wetgever onderscheidt registratie in de categrieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs.
Dit onderscheidt bepaalt uitsluiten de toegestane:

a   klassen van uitzending en de status op de toegewezen banden
b   frequentiebanden
c   frequentiebanden en zendvermogens
d   zendvermogens en klassen van uitzending
037

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleers met spraak. Klasse = J3E.
Bewering 2
Een FM-zender wordt gemoduleert met spraak. Klasse = F3E.
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   geen van beide beweringen
c   alleen bewering 1
d   bewering 1 en bewering 2
038

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak. = J3E
Bewering 2
Een FM-zender zendt datasignalen uit. = F1D
Wat is juist?

a   bewering 1 en bewering 2
b   alleen bewering 2
c   geen van beide beweringen
d   alleen bewering 1
039

Het woord “ZOTSKAP” wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld:

a   Zulu Oslo Texas Sierra Kilo Alfa Papa
b   Zebra Oscar Texas Santiago Kilo Alfa Papa
c   Zulu Ontario Tango Sierra Kilo Alfa Papa
d   Zulu Oscar Tango Sierra Kilo Alfa Papa
040

PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band
     PE2ZZZ antwoordt hierop.
Wat is de juiste procedure?

a   ABC: CQ CQ CQ dit is PE1ABC
     ZZZ:   PE1ABC de PE2ZZZ
b   ABC:  PE1ABC is daar iemand?
     ZZZ:   PE3ZZZ voor PE1ABC
c   ABC:   CQ CQ CQ dit is PE1ABC
     ZZZ:   PE3ZZZ voor PE1ABC
d   ABC:   Dit is PE1ABC met een algemene oproep
     ZZZ:   CQ CQ CQ van PE3ZZZ
041

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender zendt een muzieksignaal uit.
Klasse van uitzending is A3C
Bewering 2
Via een FM-zender worden met de hand geseinde morsesignalen verzonden.
Klasse van uitzending is F1E
juist is:

a   geen van beide
b   1 en 2
c   1
d   2
042

De roepletters PA3RMI worden volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Papa Alfa Drie Romeo Mike Italy
b   Papa Alfa Drie Roger Mike India
c   Papa Alfa Drie Romeo Mike India
d   Papa Alfa Drie Radio Mike India
043

De roepletters moeten worden uitgezonden:

a   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste 1 maal en tijdens de uitzending
     1 maal per 5 minuten
b   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste 2 maal en tijdens de uitzending
     1 maal per 5 minuten
c   telkens om de 5 minuten ten minste 2 maal in spraak of morsetekens
d   eenmaal per 10 minuten
044

Het woord KWARTS wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

a. Kilo         Washington Ajax  Romeo  Tango Santiago
b. Kilogram Whiskey       Ajax Romeo  Tango  Sierra
c. Kilogram Whiskey       Alfa  Radio    Tango  Sierra
d. Kilo         Whiskey       Alfa  Romeo  Tango  Sierra
045

Bewering 1:
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een digitaal TV-signaal.
De klasse van uitzending is F1D.
Bewering 2:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is J3E.
Wat is juist?

a. bewering 1 en bewering 2
b. alleen bewering 2
c. geen van beide beweringen
d. alleen bewering 1
046

Bewering 1:
ln een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal.
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden.
De klasse van uitzending is J2A.
Wat is juist?

a. alleen bewering 1
b. bewering 1 en bewering 2
c. alleen bewering 2
d. geen van beide beweringen
047

Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt een zeer slechte seiner te zijn.
U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind.
Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een stevige bromtoon op zijn signaal.
Welk ontvangsrapport geeft u hem?

a   1 9 9
b   3 3 2
c   5 9 9
d   5 1 5
048

Een amateurstation zendt uit in spraak in de klasse van uitzending F3E.
Voor de voorgeschreven identificatie geldt dat het amateurstation mag uitzenden in:

a   alleen F2A
b   elke klasse van uitzending
c   onder andere F3E, G3E en R3E
d   alleen F3E
049

Bewering 1
Een dubbelzijband AM zender wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van uitzending: J3E
Bewering 2
Een FM zender wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van uitzending: F3E
Juist is:

a   2
b   geen
c   1
d   1 en 2
050

Bewering 1:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E.
Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden. De klasse van uitzending is J2A.
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   geen van beide beweringen
c   bewering 1 en bewering 2
d   alleen bewering 1
051

Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt een zeer slechte seiner te zijn.
U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind.
Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er hevige bromtoon op zijn signaal.
Welk ontvangstrapport geeft u hem?

a   5 9 9
b   5 1 5
c   1 9 9
d   3 3 2
052

Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens.
De klasse van uitzending is:

a   F2A
b   J2A
c   J1E
d   F1D
053

Bewering 1:
Een dubbelzijband AM zender wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van Uitzending: F3E
Bewering 2:
Een FM zender zendt telegrafie signaal, bestemt voor automatisch ontvangst.
Klasse van Uitzending: F1B
Wat is juist?
a   1
b   geen
c   beiden
d   2
054

Een station wordt tijdelijk geïnstalleerd op de watertoren in Hovingadam, zonder dat de Radiocontroledienst hiervan in kennis is gesteld.
Bij de proeven via dit station door PE1XYZ moet hij als volgt zijn identificatie uitzenden:

a.   dit is PE1XYZ/M op de watertoren van Hovingadam
b.   dit is PE1XYZ/A aan de Watertorenstraat 13 te Hovingadam
c.   dit is PE1XYZ aan de Watertorenstraat 13 te Hovingadam
055

Bij telefonie-uitzendingen met frequentiemodulatie in de 80 meter-band is de maximale toegestane bandbreedte:

a.    3 KHz
b.    6 KHz
c.  16 KHz
056

Een voorstel om op een andere frequentie te gaan werken wordt in de Q-code gesteld als:

a   QRV?
b   QSB?
c   OSY?
d   QRX?
057

Tijdens een morse-verbinding wilt u aan het tegenstation kenbaar maken dat u gestoord wordt door andere stations.
U gebruikt dan de Q-code:

A. QRM
B. QRX
C. QRZ
D. QSB
058

Een amateurzender met de klasse van uitzending F3E en een bandbreedte van 16 kHz mag op de volgende frequentie NIET zenden:

A. 144,016 MHz
B. 145,995 MHz
C. 145,160 MHz
D. 145,500 MHz
059

De betekenis van de Q-codes QRP en QRV is:

A. ga op een andere frequentie zenden; ik bevestig u de ontvangst
B. ga op een andere frequentie zenden; ik ben beschikbaar
C. verminder uw zendvermogen; ik zal om ….. uur weer roepen
D. verminder uw zendvermogen; ik ben beschikbaar
060

Een radiozendamateur zendt de Q-code QRX.
Dat betekent:

A. verhoog uw zendvermogen
B. ik bevestig u de ontvangst
C. ik zal om .... uur weer roepen
D. de sterkte van uw signaal verandert
061

Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is.
U zendt:

A. QRK?
B. QRX?
C. QRZ?
D. QSB?
062

Definitie zendvermogen:
Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequent
uitgangswisselspanning tijdens [...X...] (Peak Envelope Power).
Op plaats [...X...] moet staan:

A. het minimum van de omhullende
B. het maximum van de omhullende
C. het gemiddelde van de omhullende
D. de nuldoorgang van de omhullende
063

Bewering 1:
Een FM zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een digitaal Tv-signaal.
Klasse van uitzending: F1D
Bewering 2:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van uitzending: J3E
Wat is juist?

a   1 en 2
b   1
c   geen
d   2
064

Bewering 1:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E.
Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden.
De klasse van uitzending is J2A.
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   geen van beide beweringen
c   bewering 1 en bewering 2
d   alleen bewering 1
065

Het woord "KILOBYTE" wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld
als:

a   Kilo India Lima Oscar Baltimore Yankee Texas Echo
b   Kilo Italy Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
c   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Texas Echo
d   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
066

De roepletters PA1HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

a   Papa Alfa Een Hotel Dandy Telecom breukstreep Post
b   Papa Alfa Een Home Delta Tango breukstreep Post
c   Papa Alfa Een Hotel Dandy Tango breukstreep Papa
d   Papa Alfa Een Hotel Delta Tango breukstreep Papa
067

Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een telefoniesignaal is de klasse van uitzending:

a   A3A
b   G3E
c   J3E
d   F3E
068

Bewering 1:
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is J3E.
Bewering 2:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is P3E.
Wat is juist?

a   geen van beide beweringen
b   alleen bewering 1
c   bewering 1 en bewering 2
d   alleen bewering 2
069

De code QRZ als vraag heeft de volgende betekenis:

a   wordt u gestoord?
b   zal ik op een andere frequentie gaan zenden?
c   door wie wordt ik geroepen?
d   is er iemand die met mij wil werken?
070

Bewering 1:
Een dubbelband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending = A1A
Bewering 2:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met datasignalen.
De klasse van uitzending = F3D
Wat is juist?

a   1
b   2
c   1 en 2
d   geen
071

De code QSY heeft de volgende betekenis:

a   Uw juiste frequentie is.
b   Ga op een andere frequentie zenden
c   Mijn positie is
072

De  code  QRA  heeft de volgende betekenis:

a   Ik zal de ontvangst bevestigen
b   Mijn station heet: …
c   Mijn positie is: …
073

De toevoeging /A betekent:

a   dat de zender enkel wordt gebruikt
b   dat de zender op een andere plaats staat dan normaal
c   dat de zender door een ander  dan de gemachtigde wordt gebruikt
074

RMU wordt gespeld als:

a   Romeo Mike Uniform
b   Radio Mike Uniform
c   Roger Mike Uniform
075

Het woord MORSE dien te worden gespeld als:

a   Mike   Oscar   Romeo   September   Echo
b   Mike   Oscar   Romeo   Sierra           Echo
c   Mike   Oscar   Roger     Sierra           Echo
076

De code QRL heeft de volgende betekenis:

a   ik houd op
b   ik ben beschikbaar
c   ik ben bezig
077

De aanduiding 3A3A wordt toegepast voor:

a   EZB met verzwakte draaggolf en bandbreedte 3 Khz
b   AM uitzending en bandbreedte 3 Khz
c   FM- of PM-uitzending en bandbreedte 3 Khz
078

Met de code QRP wordt een aanduiding gegeven over:

a   het zendvermogen
b   de familieleden van de zendamateur
c   de plaats van het station
079

Het woord ADRES dient te worden gespeld volgens de internationale alfabet als:

a   Alfa   Delta         Romeo   Echo   Sierra
b   Alfa   Delta         Romeo   Echo   Sugar
c   Alfa   Denmark   Romeo   Echo   Sierra
080

De code QSB heeft betrekking op:

a   de sterkte van het signaal
b   de leesbaarheid van het signaal
c   de bandbreedte van het signaal
082

De roepnaam F8NRY wordt gespeld als:

a   Foxtrot   Acht   Nancy          Radio    Yankee
b   Foxtrot   Acht   November   Romeo   Yankee
c   Fox        Acht   Nancy          Romeo   Yokohama
081

Het woord RADIO dient volgens het internationale spellingsalfabet als volgt te worden gespeld:

a   Radio     Alfa   Delta         India   Oscar
b   Romeo   Alfa   Denmark   India   Oslo
c   Romeo   Alfa   Delta         India   Oscar
083

Als tijdens een verbinding luchtstoringen optreden kan dit worden aangegeven met de code:

a   QSB
b   QRM
c   QRN
084

De code QRA betekent:

a   ik zal de ontvangst bevestigen
b   mijn station heet
c   mijn positie is
085

Het uitzenden van ATV volgens CCIR-norm B is toegestaan binnen de amateurband:

a   28-29.7 Mhz
b   144-146 Mhz
c   1240-1300 Mhz
d   2320-2450 Mhz
086

Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een facsimilé-signaal.
De klasse van uitzending is:

a   J1C
b   F2C
c   AIA
d  F1D
087

Een C machtiginghouder zendt uit in de klasse 16KF3E.
Welke van de onderstaande frequenties is dan de hoogste zendfrequentie die is toegestaan ?

a   145.995 Mhz
b   145.9875 Mhz
c   145.984 Mhz
d   145.975 Mhz
088

In de aanduiding 16K0F3E  F3E wordt met de letter E bedoeld:

a   de soort informatie
b   de modulatievorm
c   de bandbreedte
d   het type signaal dat de draaggolf moduleerd
089

Met de klasse van uitzending F1A wordt bedoeld:

a   een frequentie gemoduleerde morsetelegrafie uitzending voor ontvangst op het gehoor
b   een frequentie gemoduleerde telegrafie uitzending voor automatische ontvangst
c   een amplitude gemoduleerde telegrafie uitzending voor automatische ontvangst
d   een amplitude gemoduleerde morsetelegrafie uitzending voor ontvangst op het gehoor
090

De code QSB betekent:

a   de sterkte van uw signaal verandert
b   ik heb last van atmosferische storingena
c   ik verminder mijn zendvermogen
d   mijn positie is
091

Wanneer de machtiginghouder wil melden dat hij nog bezig is, kan de volgende Q-code worden gebruikt:

a   QRZ
b   QRL
c   QRV
d   QSL
092

Met de klasse van uitzending FIA wordt bedoeld:

a   een frequentiegemoduleerde morsetelegrafie-uitzending voor ontvangst op het gehoor
b   een frequentiegemoduleerde telegrafie-uitzending voor automatische ontvangst
c   een amplitudegemoduleerde telegrafie-uitzending voor automatische ontvangst
d   een amplitudegemoduleerde morsetelegrafie-uitzending voor ontvangst op het gehoor
093

De roepletters PA3RHI worden volgens hot spellingsalfabet gespeld als:

a   Papa  Alfa  Drle  Radio    Hotel  Italie
b   Papa  Alfa  Drie  Radio    Hotel  India
c   Papa  Alfa  Drie  Romeo  Hotel  Italy
d   Papa  Alfa  Drie  Romeo  Hotel  India
094

In de klasse van uitzending F3E wordt met het symbool F bedoeld:

a   de soort informatie
b   de bandbreedte
c   de modulatievorm
d   het aantal informatiekanalen
095

De code QTH betekent:

a   ik zal de ontvangst bevestigen
b   mijn station heet:
c   mijn positie is:
d   ik zal mijn frequentie wijzigen
096

Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen, hij wil deze verbinding beâindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.
Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?

a   QRM, QRP en QRZ
b   QRN, QRT en QRZ
c   QRN, QRX en QRP
d   QSB, QRV en QSY
097

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting om een lopende verbinding te verbreken:

a   STP
b   BRK
c   BK
d   K
098

In aanduiding van de klasse van uitzending F3E wordt met het tweede symbool bedoeld :

a   de soort informatie welke uitgezonden wordt
b   het type aignaal dat de draaggolf moduleert
c   de modulatievorm van de draaggolf
d   de bandbreedte van het uitgezonden signaal
099

In het amateur telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ALSTUBLIEFT:

a   AUB
b   SVP
c   PSE
d   PLS
100

Voor roepletters van radiostations is aan Nederland de letterserie toegewezen:

a   PHA t/m PKZ
b   PNL t/m PST
c   PAA t/m PIZ
d   PIZ t/m PKZ
101

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ONTVANGER:

a   REC
b   TX
c   RX
d   R
102

Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen; hij wil deze verbinding beeindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.
Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?

a   QRM, QRP en QRZ
b   QRN, QRT en QRZ
c   QRN, QRX en QRP
d   QSB, QRV en QSY
103

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor BERICHT:

a   MSE
b   BK
c   BRT
d   MSG
104

De Q-code QRO betekent:

a   verhoog zendvermogen
b   verlaag zendvermogen
c   verhoog de seinsnelheid
d   verlaag de seinsnelheid
105

Een radiozendamateur zendt de Q-code QRX.
Dat betekent:

a   ik ben beschikbaar
b   verlaag uw seinsnelheid
c   ik verminder mijn zendvermogen
d   ik zal om .... uur weer roepen
106

De Q-code QRO als vraag betekent:

a   zal ik het zendvermogen verhogen?
b   zal ik het zendvermogen verlagen?
c   zal ik de seinsnelheid verhogen?
d   zal ik de seinsnelheid verlagen?
107

De Q-code QRT betekent:

a   houd op
b   ik ben beschikbaar
c   verlaag de seinsnelheid
d   de sterkte van uw signaal verandert
108

De Q-code QRK als mededeling betekent:

a   ik word gestoord
b   ik beëindig de uitzending
c   ik verlaag de seinsnelheid
d   de neembaarheid van uw signalen is .....
109

In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER:

a   TX
b   TR
c   TRX
d   ZDR
H11     Nationale en internationale procedures