001

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J2B
Bewering 2
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst
De klasse van uitzending is F1B

Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c   bewering 1 en bewering 2
002

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met spraak
de klasse van uitzending is A1A

Bewering 2
Een FM-zender wordt gemoduleerd met datasignaal
de klasse van uitzending is F1D
Wat is juist?

a   alleen bewering 1
b   geen van beide beweringen
c   alleen bewering 2
d   bewering 1 en bewering 2
003

Het woord "KILOBYTE" wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als

a   Kilo Italy Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
b   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Texas Echo
c   Kilo India Lima Oscar Baltimor Yankee Texas Echo
d   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
004

PE1ABC geeft een algemene aanroep op 2 meter
PE3ZZZ antwoord hierop

Welke procedure is juist?

a   PE1ABC:   Dit is PE1ABC met een algemene aanroep
     PE3ZZZ:    CQ CQ CQ van PE3ZZZ
b   PE1ABC:   CQ  CQ CQ de PE1ABC
     PE3ZZZ:    PE3ZZZ voor PE1ABC
c   PE1ABC:   Hier is PE1ABC is daar iemand?
     PE3ZZZ:    PE3ZZZ voor PE1ABC
d   PE1ABC:   CQ CQ CQ de PE1ABC
     PE3ZZZ:    PE1ABC de PE3ZZZ
005

Bewering 1
de enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J2B

Bewering 2
Een FM-zender zend een telegrafiesignaal uit bestemd voor automatische ontvangst
de klasse van uitzending is F1B
Wat is juist?

a   1
b   1 en 2
c   geen
d   2
006

Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door AT uitgevoerdt onder de volgende voorwaarden

a   leeftijd 12 en geslaagd voor F
b   leeftijd 12 en geslaagd voor N
c   leeftijd 14 en geslaagd voor F
d   leeftijd 14 en geslaagd voor N
007

Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F status gebruiken?

a   120W op 3400.1 Mhz
b   400W op 1250.1 Mhz
c   400W op 138.0 Khz
d   120W op 29.9 Mhz
008

Tijdens een radioamateur radiouitzending moeten de roepletters worden uitgezonden ten minste 1 keer per

a   15 minuten
b   10 minuten
c   5 minuten
d   20 minuten
009

Het woord "EXPORT" wordt volgens het voorgeschreven alfabet gespelt als

a   Echo X-ray Papa Omega Romeo Tango
b   Echo Xantippe Papa Oslo Romeo Tango
c   Echo X-ray Portugal Ontario Romeo Tango
d   Echo X-ray Papa Ontario Tadio Tango
010

Wat dient u te doen voordat U op een aan de amateurband toegewezen frequentie een CQ-oproep wilt doen

a   ik zend enkele malen een kort signaal om te constateren of ik geen andere verbinding stoor
b   ik overtuig mij ervan dat de frequentie vrij is , zodat ik geen andere verbinding stoor
c   ik observeer gedurende ten minste 10 minuten de frequentie en ga daarna mijn oproep doen
d   ik vraag enkele malen of de frequentie vrij is
011

De ITU radio regio II omvat het vlogende gebied:

a   Azie
b   Amerika
c   Africa
d   Europa
012

Bewering 1:
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending = A3E
Bewering 2:
In een zender wordt fasemodulatie toegepastvoor het uizenden van een datakanaal.
De klasse van uitzending = G3E

Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c   zowel bewering 1 en 2
d   geen van beiden
013

Bewering 1:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending = J2B
Bewering 2:
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.
De klasse van uitzending = F1B

Wat is juist?

a   alleen 1
b   1 en 2
c   alleen 2
d   geen van beiden
014

Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een facimile-signaal.
De klasse van uitzending =??

a   F1D
b   J1C
c   F2C
015

Het woord GOLF wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als:

a   Golf Ontario Lima Fox
b   Golf Oscar Lima Fox
c   Ghana Oscar London Foxtrot
d   Golf Oscar Lima Foxtrot
016

Gedurende een uitzending dient de radioamateur zijn roepletters

a   niet te vermelden
b   ten minste 1 maal per 10 minuten te vermelden
c   ten minste 1 maal per  5 minuten te vermelden
d   te vermelden aan het begin en aan het einde van de uitzending
017

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd mat spraak
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een analoogTV signaal
De klasse van uitzending is F1D

Wat is juist?

a   alleen bewering2
b   alleen bewering 1
c   geen van beide beweringen
d   bewering 1 en bewering 2
018

Het maximale toegestane zendvermogen voor een radiozendamateur met een F-registratie in de 2-meter amateurband is

a   100 W
b    25 W
c   400 W
d   120 W
019

Bewering 1
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is F2A
Bewering 2
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggof wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J2B
Wat is juist?

a   geen van de beweringen
b   alleen bewering 1
c   alleen bewering 2
d   beide beweringen
020

Bij het toepassen van fasemodulatie in een zender voor de overdracht van een tefoniesignaal is de klasse van uitzending

a   G3E
b   F3E
c   A3A
d   J3E
021

De roepletters PI4RSN worden volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Papa India Vier Radio Scouting Nederland
b   Papa Italy Vier Radio Sierra November
c   Papa India Vier Radio Sierra November
d   Papa India Vier Romeo Sierra November
022

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is J3E
Bewering 2
Een GM-zender zendt datasignalen uit
De klasse van uitzending is F1D
Wat is goed?

a   alleen bewering 1
b   geen van beide beweringen
c   bewering 1 en bewering 2
d   alleen bewering 2
 
023

Een AM-zender wordt gemoduleerd mat spraak
De klasse van uitzending is

a   J1B
b   A3E
c   F1D
d   F3A
024

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender zend een muzieksignaal uit.
De klasse van uitzending is A3C
Bewering 2
Via een FM-zender worden met de hand geseinde morsesignalen verzonden.
De klasse van uitzending is F1E
Wat is juist?

a   geen
b   1 en 2
c   1
d   2
025

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is A3E
Bewering 2
In een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal
De klasse van uitzending is G3E
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c   bewering 1 en bewering 2
d   geen van de beweringen
026

Bewering 1
een enkelzijbandzender met onderdrukte graaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2
Een FM-zender wordt gebruiket voor het uitzenden van een analoog TV-signaal
De klasse van uitzending is F1D
Wat is juist?

a   alleen 2
b   1 en 2
c   alleen 1
d   geen
027

Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens
De klasse van uitzending is

a   J1E
b   J2A
c   F1D
d   F2A
028

Het woord EXPORT wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Echo X-ray Portugal Ontario Romeo Tango
b   Echo Xantippe Papa Oslo Romeo Tango
c   Echo X-ray papa Ontario Radio Tango
d   Exho X-ray Papa Oscao Romeo Tango
029

Het woord YOGHURT wordt gespeld als

a   Yuliett Ontario Golf Uniform Romeo Tango
b   Yankee Oscar Ghana Hotel Utrecht Romeo Tango
c   Yuliett Ontario Golf Hotel Uniform Romeo Tango
d   Yankee Oscar Golf Hotel Uniform Romeo Tango
030

Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater-uitgangsfrequentie 145.650 Mhz een verbinding in CW met een radioamateur met een F-registratie in een naburige stad
Dit is

a   in overeenstemming met het IARU beleidsplan
b   niet toegestaan
c   alleen toegestaan met minder dan 10 watt zendvermogen
d   niet in overeenstemming mat het IARU beleidsplan
031

De roepletters G5BEQ worden gespeld als

a   George Vijf Bravo Echo Quebec
b   Golf Vijf Bravo Echo Quebec
c   Golf Vijf Baker Echo Quebec
d   George Vijf Baker Echo Quebec
032

Het woord AXIOMA wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Ajax X-ray India Oscar Mexico Ajax
b   Alfa X-ray India Oscar Mike Alfa
c   Alfa X-ray India Ontario Mike Alfa
d   Ajax Xantippe India Oscar Mexico Ajax
033

Bewering 1
Eendubbelzijband  AM-zender wordt met spraak gemoduleerd
De klasse van uitzending is F3E
Bewering 2
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatsche ontvangst.
De klasse van uitzending is F1B
Wat is juist

a   1 en 2
b   geen
c   2
d   1
>>>>> H11
11  Nationale en internationale  procedures
034

Het woord MOSFET wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

a   Martha Ontario Sierra Foxtrot Echo Texas
b   Mike Oscar Sierra Foxtrot Echo Tango
c   Mike Oscar Sierra Fox Echo Texas
d   Mexico  Ontario Santiago Fox Echo Tango  
035

Bewering 1 Een dubbelband AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E
Bewering 2 Een FM-zender zendt een tegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.
De klasse van uitzending is F1B
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   bewering 1 en bewering 2
c   alleen bewering 1
d   geen van beide beweringen
036

De wetgever onderscheidt registratie in de categrieen F en N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs.
Dit onderscheidt bepaalt uitsluiten de toegestane:

a   klassen van uitzending en de status op de toegewezen banden
b   frequentiebanden
c   frequentiebanden en zendvermogens
d   zendvermogens en klassen van uitzending
037

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleers met spraak. Klasse = J3E.
Bewering 2
Een FM-zender wordt gemoduleert met spraak. Klasse = F3E.
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   geen van beide beweringen
c   alleen bewering 1
d   bewering 1 en bewering 2
038

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak. = J3E
Bewering 2
Een FM-zender zendt datasignalen uit. = F1D
Wat is juist?

a   bewering 1 en bewering 2
b   alleen bewering 2
c   geen van beide beweringen
d   alleen bewering 1
039

Het woord “ZOTSKAP” wordt volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld:

a   Zulu Oslo Texas Sierra Kilo Alfa Papa
b   Zebra Oscar Texas Santiago Kilo Alfa Papa
c   Zulu Ontario Tango Sierra Kilo Alfa Papa
d   Zulu Oscar Tango Sierra Kilo Alfa Papa
040

PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band
     PE2ZZZ antwoordt hierop.
Wat is de juiste procedute?

a   ABC: CQ CQ CQ dit is PE1ABC
     ZZZ:   PE1ABC de PE2ZZZ
b   ABC:  PE1ABC is daar iemand?
     ZZZ:   PE3ZZZ voor PE1ABC
c   ABC:   CQ CQ CQ dit is PE1ABC
     ZZZ:   PE3ZZZ voor PE1ABC
d   ABC:   Dit is PE1ABC met een algemene oproep
     ZZZ:   CQ CQ CQ van PE3ZZZ
041

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender zendt een muzieksignaal uit.
Klasse van uitzending is A3C
Bewering 2
Via een FM-zender worden met de hand geseinde morsesignalen verzonden.
Klasse van uitzending is F1E
juist is:

a   geen van beide
b   1 en 2
c   1
d   2
042

De roepletters PA3RMI worden volgens het voorgeschreven spellingsalfabet gespeld als

a   Papa Alfa Drie Romeo Mike Italy
b   Papa Alfa Drie Roger Mike India
c   Papa Alfa Drie Romeo Mike India
d   Papa Alfa Drie Radio Mike India
043

De roepletters moeten worden uitgezonden:

a   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste 1 maal en tijdens de uitzending
     1 maal per 5 minuten
b   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste 2 maal en tijdens de uitzending
     1 maal per 5 minuten
c   telkens om de 5 minuten ten minste 2 maal in spraak of morsetekens
d   eenmaal per 10 minuten
044

Het woord KWARTS wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

a. Kilo         Washington Ajax  Romeo  Tango Santiago
b. Kilogram Whiskey       Ajax Romeo  Tango  Sierra
c. Kilogram Whiskey       Alfa  Radio    Tango  Sierra
d. Kilo         Whiskey       Alfa  Romeo  Tango  Sierra
045

Bewering 1:
Een FM-zender wordt gebruikt voor het uitzenden van een digitaal TV-signaal.
De klasse van uitzending is F1D.
Bewering 2:
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is J3E.
Wat is juist?

a. bewering 1 en bewering 2
b. alleen bewering 2
c. geen van beide beweringen
d. alleen bewering 1
046

Bewering 1:
ln een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal.
De klasse van uitzending is G3E
Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden.
De klasse van uitzending is J2A.
Wat is juist?

a. alleen bewering 1
b. bewering 1 en bewering 2
c. alleen bewering 2
d. geen van beide beweringen
047

Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt een zeer slechte seiner te zijn.
U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind.
Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er een stevige bromtoon op zijn signaal.
Welk ontvangsrapport geeft u hem?

a   1 9 9
b   3 3 2
c   5 9 9
d   5 1 5
048

Een amateurstation zendt uit in spraak in de klasse van uitzending F3E.
Voor de voorgeschreven identificatie geldt dat het amateurstation mag uitzenden in:

a   alleen F2A
b   elke klasse van uitzending
c   onder andere F3E, G3E en R3E
d   alleen F3E
049

Bewering 1
Een dubbelzijband AM zender wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van uitzending: J3E
Bewering 2
Een FM zender wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van uitzending: F3E
Juist is:

a   2
b   geen
c   1
d   1 en 2
050

Bewering 1:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is F3E.
Bewering 2:
Via een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden. De klasse van uitzending is J2A.
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   geen van beide beweringen
c   bewering 1 en bewering 2
d   alleen bewering 1
051

Uw tegenstation in een CW-QSO blijkt een zeer slechte seiner te zijn.
U begrijpt desondanks met moeite wat er wordt geseind.
Bovendien komt het signaal zwak binnen en zit er hevige bromtoon op zijn signaal.
Welk ontvangstrapport geeft u hem?

a   5 9 9
b   5 1 5
c   1 9 9
d   3 3 2
052

Een enkelzijbandzender wordt gebruikt voor het uitzenden van morsetekens.
De klasse van uitzending is:

a   F2A
b   J2A
c   J1E
d   F1D
053

Bewering 1:
Een dubbelzijband AM zender wordt gemoduleerd met spraak.
Klasse van Uitzending: F3E
Bewering 2:
Een FM zender zendt telegrafie signaal, bestemt voor automatisch ontvangst.
Klasse van Uitzending: F1B
Wat is juist?
a   1
b   geen
c   beiden
d   2