096

Een radiozendamateur ondervindt tijdens een verbinding met een andere radiozendamateur veel last van onweersstoringen, hij wil deze verbinding beâindigen en de verbinding op een later tijdstip met kleiner vermogen hervatten.
Met welke Q-codes maakt hij dit aan de andere radiozendamateur kenbaar?

a   QRM, QRP en QRZ
b   QRN, QRT en QRZ
c  
QRN, QRX en QRP
d   QSB, QRV en QSY
H11     Nationale en internationale procedures