001

Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:

a. 1000 Hz
b. 300 Hz
c. 8000 Hz
d. 3000 Hz
002

De afkorting CRC komt van:

a   de relatie tussen de capaciteit en de afmetingen van neen condensator
b   condensator-weerstand-condensator schakeling
c   CW ontvanger AVR controle
d   Cyclic Redundancy Check
003

De juiste plaats voor het reconstructiefilter in een DSP-systeem is:

a   module 4
b   module 2
c   module 3
d   module 1
004

De Engelse afkorting DDS komt overeen met de Nederlandse uitdrukking:

a   digitale frequentiesynthese
b   directe digitale frequentiesynthese
c   diode detector schakeling
d   dubbelzijdig diode systeem