001

Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:

a. 1000 Hz
b. 300 Hz
c. 8000 Hz
d. 3000 Hz
002

De afkorting CRC komt van:

a   de relatie tussen de capaciteit en de afmetingen van neen condensator
b   condensator-weerstand-condensator schakeling
c   CW ontvanger AVR controle
d   Cyclic Redundancy Check
003

De juiste plaats voor het reconstructiefilter in een DSP-systeem is:

a   module 4
b   module 2
c   module 3
d   module 1
004

De Engelse afkorting DDS komt overeen met de Nederlandse uitdrukking:

a   digitale frequentiesynthese
b   directe digitale frequentiesynthese
c   diode detector schakeling
d   dubbelzijdig diode systeem
005

Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.
De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:

a   het ingangssignaal van de ADC te verzwakken
b   minder bits per sample te gebruiken
c   de bemonsteringsfrequentie te verlagen
d   meer bits per sample te gebruiken
006

Kies uit de afkortingen de modulatievorm voor digitale signalen:

A. 2-PSK
B. AM
C. EZB (SSB)
D. FM
007

De Engelse afkorting “CRC” wordt gebruikt voor:

a   de modulatiemethode van een VCO
b   de foutdetectie in packet radiosystemen
c   het aangeven van de capaciteit van een batterij
d   het in serie schakelen van twee condensatoren en een weerstand
008

Dit blokschema toont een:

a   productdetector
b   amplitude modulator
c   PLL-schakeling
d   digitale VFO
009

Een reconstructiefilter is een:

a   bandsperfilter
b   laagdoorlaatfilter
c   hoogdoorlaatfilter
d   notch filter
H03 09   Digitaal