005

Een analoog signaal wordt aangeboden aan een ADC.
De nauwkeurigheid van de conversie kan worden vergroot door:

a   het ingangssignaal van de ADC te verzwakken
b   minder bits per sample te gebruiken
c   de bemonsteringsfrequentie te verlagen
d  
meer bits per sample te gebruiken
H03 09