001

Een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties tussen 300 en 3000 Hz is:

a. 1000 Hz
b. 300 Hz
c.
8000 Hz
d. 3000 Hz
Vuistregel
de opname freq is 3x hoger
H03 09