002

Het ruisgetal van een UHF-ontvanger is:

a. omgekeerd evenredig met de bandbreedte
b.
onafhankelijk van de bandbreedte
c. evenredig met de bandbreedte
d. evenredig met het kwadraat van de bandbreedte
RUIS is er altijd...>>>