003

In een goede VHF-ontvanger wordt HF-versterking vooral toegepast teneinde:

a   de gelijkloop tussen oscillator en antennekring te verbeteren
b   kruismodulatie te verminderen
c  
het ruisgetal te verbeteren
d   de bandbreedte te verkleinen