010

De spiegelonderdrukking van een superheterodyne ontvanger wordt verbeterd door:

a   de bandbreedte van de laagfrequent verstertker te verkleinen
b  
de selectiviteit van de hoogfrequent versterker te vergroten
c   de selectiviteit van de middefrequent versterker te vergroten
d   de stabiliteit van de oscillator te vergroten
058    
fs = 2 * MF