009

Een amateur wil de spiegelonderdrukking van zijn superheterodyne ontvanger verbeteren.
Welke mogelijkheid komt hiervoor in aanmerking?

a   de bandbreedte van de LF versterker verkleinen
b   de selectiviteit van de HF versterker vergroten
c   de selectiviteit van de MF verstertker vergroten
d  
de stabiliteit van de oscillator vergroten
058    
fs = 2 * MF