002

Drie gelijke spoelen met dezelfde Q-factor worden in serie geschakeld.
Er is geen magnetische koppeling.
De Q-factor van de schakeling:

a   wordt 3x hoger
b   wordt 3x lager
c   wordt 9x hoger
blijft gelijk
niet 3x groter???
NEE
bij geen magnetische koppeling blijft alles gelijk