001

De stroom door de condensator is

a   7.5 mA
b   10 mA
c   2.5 mA
d   12.5 mA
049    Parallel
002

De resonantiefrequentie van de schakeling wordt beïnvloed door de:

a   weerstand R2
b   weerstand R1
c   weerstanden R1 en R2
d   capaciteit C