001

Wat is dit?

a   seriekring
b   parallelkring
c   laagdoorlaatfilter
002

Welke schakeling wordt als laagdoorlaatfilter gebruikt?

a   schakeling 3
b   schakeling 2
c   schakeling 1
003

Welke schakeling stelt een banddoorlaatfilter voor?

a   schakeling 3
b   schakeling 2
c   schakeling 1
004

De spanning loopt 90graden in fase achter op de stroom in

a   afbeelding 4
b   afbeelding 1
c   afbeelding 3
d   afbeelding 2
005

de stroom Ir ijlt

a   45 graden voor om Ic
b   45 graden voor op It
c   45 graden na op Ic
d   45 graden na op It
In een ideale condensator , aangesloten op een wisselspanningsbron, is het faseverschil tussen stroom en spanning:

a   afhankelijk van de spanning
b   afhankelijk van de frequentie
c   afhankelijk van de stroom
d   altijd 90 graden
006
048    LUICIUR   LEICIER
 
007

Bij een condensator is het faseverschil tussen de stroom en spanning:

a     0 graden
b    90 graden
c   180 graden
d   afhankelijk van de frequentie
008

Een belasting wordt aangesloten op een sinusvormige wisselspanning.
Het verloop van de stroom I en de spanning U is in de grafiek aangegeven.
De belasting bestaat uit een:

a   spoel plus weerstand
b   weerstand
c   condensator plus weerstand
d   spoel plus condensator
009

Door een ideale spoel loopt een sinusvormige stroom.
De spanning over de spoel is:

a   in tegenfase met de stroom
b   90° naijlend op de stroom
c   90° voorijlend op de stroom
d   in fase met de stroom
010

Een parallelschakeling van een spoel en een condensator is aangesloten op een wisselspanningsbron.

Het faseverschil tussen de stroom door de spoel en die door de condensator bedraagt:
a   180 graden
b   0 graden
c   90 graden
d   45 graden
011

Bij een condensator past het volgend vectordiagram:

a.   A
b.   B
c.   C
d.   D
012

De stroom door de weerstand is?

a   4A
b   2A
c   12A
d   8A
013

De spanning over de weerstand is:

a   200 v
b   150 v
c   210 v
d   280v
014

Een belasting wordt aangesloten op een sinusvormige wisselspanning.
Het verloop van de stroom I en de spanning u is in de grafiek aangegeven.
De belasting bestaat uit:

a   een spoel plus weerstand
b   een weerstand
c   een condensator plus weerstand
d   een spoel plus condensator
015

De stroom door de condensator is:

a   12,5 mA
b   10 mA
c   2,9 mA 
d   7,5 mA
016

Door een ideale spoel loopt een sinusvormige stroom.
De spanning over de spoel is:

a   in fase met de stroom
b   90 graden na-ijlend op de stroom
c   in tegenfase met de stroom
d   90 graden voor-ijlend op de stroom
017

Het vectordiagram heeft betrekking op:

a   een serieschakeling van een condensator en een weerstand
b   een condensator
c   een serieschekeling van een spoel en een weerstand
d   een spoel
018

De schakeling stelt een parallelkring voor.
De stroom IL door de spoel en de stroom IC door de condensator zijn tov elkaar:

a   niet in fase verschoven
b   900 in fase  verschoven
c   1800 in fase verschoven
d   2700 in fase verschoven
019

Een belasting wordt aangesloten op een sinusvormige wisselspanning.
Het verloop van de stroom I en de spanning U is in de grafiek aangegeven.
De impedantie vam de belasting is:

a   ohms
b   inductief
c   capacitief
d   weerstandsloos
020

Bij de gebruikte frequentie is Xc = R.
Het faseverschil tussen I1 en I2 is dan:

a   45 graden
b   90 graden
c   135 graden
d   180 graden
021

Een serieschakeling van een weerstand en een condensator is aangesloten op een sinusvormige spanning.
Het juiste vectordiagram is:

a
b
c
d
022

De grafische voorstelling van een sinusvormige wisselspanning die 90° in fase achterloopt op de stroom, is:

a   afbeelding A
b   afbeelding B
c   afbeelding C
d   afbeelding D
023

De spanning is in fase met de stroom in figuur:

a
b
c
d
024

De spanning loopt 90° voor op de stroom in figuur:

a
b
c
d