001

Twee condensatoren van 2000 picofarad worden in serie geschakeld
De vevangingswaarde is:

a   2000 picofarad
b   4000 picofarad
c   1000 picofarad
002

De vervangingwaarde =

a   2 uF
b   18 uF
c   6 uF
003

Iedere C is 6 uF

De vervangingswaarde is?
a   6 uF
b   9 uF
c   4 uF
004

De vervangingscapaciteit van twee condensatoren in serie

a   is altijd groter dan de capaciteit van de grootste condensator
b   ligt tussen de capaciteit van de twee condensatoren in
c   is altijd kleinder dan de capaciteit van de kleinste condensator
045    Condensator
Cv = 1 / ( 1/C1 + 1/C2 + 1/C3)
005

Een waarde van 340pF, gemeten tussen de aansluitklemmen, wordt bereikt met:

a   beiden schakelingen
b   schakeling 1
c   schakeling 2
d   geen van de schakelingen
006

In een hoogfrequentkring wordt een vaste condensator van 80 pF in serie geschakeld met een variabele condensator.
De capaciteit van de variabele condensator kan worden ingesteld tussen 20 en 80 pF.
De kring ziet een capaciteitsvariatie van:

a   100-180 pF
b   20-80 pF
c   4-40 pF
d   16-40 pF
007

De waarde van u1 en u2 is:

A. u1 = 15 V en u2 = 15 V
B. u1 = 20 V en u2 = 10 V
C. u1 = 10 V en u2 = 20 V
D. u1 = 24 V en u2 = 6 V
008

Wat is de waarde van U1 en U2?

a   U1 = 15 VU2 = 15 V
b   U1 = 20 VU2 = 10 V
c   U1 = 10 VU2 = 20 V
d   U1 = 24 VU2 = 6 V