001

Als van een electronenbuis een gegeven wordt uitgedrukt in een aantal mA/V
dan heeft dat betrekking op

a   ingangsweerstand
b   steilheid
c   inwendige weerstand
d   versterkingsfactor
002

Van een penthode, ingesteld in de klasse A, is het verband tussen Ia en Ug gegeven
bij een anaodeweerstand van 5000 Ω
De spanningsversterling is

a   250 maal
b   50 maal
c   10 maal
d   20 maal
040    Steilheid
003

De steilheid van een triode wordt uitgedrukt in mA/V.
Deze mA en V hebben betrekking op variaties in de:

a   roosterstroom en anodespanning
b   anodestroom en anodespanning
c   roosterstroom en roosterspanning
d   anodestroom en roosterspanning
004

De steilheid van een buis wordt uitgedrukt in:

a. mA/V
b. KΩ/V
c. graden
d. hellingspercentage
005

De grafiek geeft enkele karakteristieken van een triode weer.
De steilheid van deze buis is ongeveer:

a   4 mA/V
b   2 mA/V
c   3 mA/V
d   1 mA/V