003

De steilheid van een triode wordt uitgedrukt in mA/V.
Deze mA en V hebben betrekking op variaties in de:

a   roosterstroom en anodespanning
b   anodestroom en anodespanning
c   roosterstroom en roosterspanning
d  
anodestroom en roosterspanning