001

Een voorversterker voor de twee meter amateurband heeft minimaal een bandbreedte van:

a   2 meter
b   2 Mhz
c   146 Mhz
d   144 Mhz
002

In een versterker wordt de 80-meterband (3.5-3.8 Mhz) in zijn geheel versterkt.
De bandbreedte van de versterker moet minimaal zijn:

a   300 Khz
b   3.5 Mhz
c   600 Khz
d   3.8 Mhz
003

Door het sluiten van de schakelaar S wordt:

a   de versterking kleiner en de bandbreedte kleiner
b   de versterking groter en de bandbreedte kleiner
c   de versterking kleiner en de bandbreedte groter
d   de versterking groter en de bandbreedte groter
004

Welke frequentiekarakteristiek behoort bij de middenfrequent versterker van een 2-meter band ontvanger?

a   karakteristiek 1
b   karakteristiek 2
c   karakteristiek 3
d   karakteristiek 4
005

Een EZB-zender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak waaruit alle frequenties beneden 500 Hz en boven 2500 Hz zijn gefilterd.
De bandbreedte van deze zender is:

a   2000 Hz
b   500 Hz
c   2500 Hz
d   5000 Hz
006

In de schakeling wordt de weerstand R vervangen door een weerstand met een tweemaal zo grote waarde.
De spoel L en de condensator C zijn verliesvrij verondeersteld.
De bandbreedte wordt hierdoor:

a   tweemaal zo klein
b   niet gewijzigd
c   tweemaal zo groot
d   viermaal zo groot
034  Bandbreedte      
BW = fh - fl