005

Een EZB-zender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met spraak waaruit alle frequenties beneden 500 Hz en boven 2500 Hz zijn gefilterd.
De bandbreedte van deze zender is:

a  
2000 Hz
b   500 Hz
c   2500 Hz
d   5000 Hz