002

Een in een enkele laag gewikkelde spoel wordt vervangen door een spoel met een 2 maal zo grote diameter
De overige eigenschappen [ aantal windingen, bewikkelde lengte, kernmateriaal ] blijven gelijk
De zelfinductie wordt

a   2* zo groot
b   de helft
c  
4* zo groot
d   8* zo groot
Als D wordt verdubbeld
D2
dus 4 keer
031