001

De condensator van 1microF wordt vervangen door 2 microF .
De stroom die de meter dan uiteindelijk aanwijst is:

a  
0 A
b   2 A
c   0.7 A
d   1 A
Wanneer de C geladen is , bij een gelijkspanning , stopt de stroom.

RC-tijd bij 1 muF  t = 5 x RC   5*1*1exp-6 = 5exp-6 = 5 microseconde

RC-tijd bij 2 muF  t = 5 x RC   5*2*1exp-6 = 10xp-6 = 10 microseconde