001

De condensator van 1microF wordt vervangen door 2 microF .
De stroom die de meter dan uiteindelijk aanwijst is:

a   0 A
b   2 A
c   0.7 A
d   1 A
t = 5 x RC