003

Een koperdraad heeft een lengte van 60 meter en een doorsnede van 1 mm2.
De ohmse weerstand van deze draad ligt in de orde grootte van:

a   1 milli-ohm
b  
1 ohm
c   1 kilo-ohm
d   1 mega-ohm
R=weerstand in Ohm  .
Rho= soort  geleider (weerstand van materiaal).
L= lengte in m(eter).
A=oppervlakte in mm2.

VBB:
De soortelijke weerstand van koper is 0.0175.

R=?
Rho=0.0175.
L = 60 m
A = 1 mm2

R = 0.0175 *60 /1 = ca 1 Ohm