Weerstand van een draad
001

De lengte en de diameter van een stuk koperdraad worden beide gehalveerd.
De weerstand tussen de einden van de draad:

A. verandert niet
B. wordt 2 x zo groot
C. wordt 2 x zo klein
D. wordt 4 x zo klein
002

De weerstand van een koperdraad is omgekeerd evenredig met:

a   de lengte en de diameter
b   de doorsnede
c   de lengte en de doorsnede
d   de diameter
003

Een koperdraad heeft een lengte van 60 meter en een doorsnede van 1 mm2.
De ohmse weerstand van deze draad ligt in de orde grootte van:

a   1 milli-ohm
b   1 ohm
c   1 kilo-ohm
d   1 mega-ohm
004

De lengte van een koperdraad wordt verdubbeld en de diameter gehalveerd.
De weerstand is dan:

a   8x zo groot
b   4x zo groot
c   onveranderd
d   2x zo klein
005

Een transformatorspoel bevat 800 m koperdraad.
De soortelijke weerstand van koper = 0.0175exp-6 Ohm.
De doorsnede van de draad is 0.2 mm2.
De gelijkstroomweerstand is:

a   70

b   17.5

c   2.8

d   0.7
006

Een draad met een weerstand van 6 ohm wordt uitgetrokken tot 3x zijn oorspronkelijke lengte.
De weerstand wordt dan:

a   6 ohm
b   18 ohm
c   36 ohm
d   54 ohm
007

Een koperdraad met een doorsnede van 1 mm2 heeft een lengte van 60 meter.
De soortelijke weerstand van koper = 0.0175exp-6 ohm /m
De ohmse weerstand van deze draad is ongeveer:

a   1 mega-ohm
b   1 ohm
c   100 ohm
d   1 kilo-ohm
008

De weerstand van een draad wordt berekent met de formule:

a   R = ɭ x ƥ / A
b   R = ɭ xA / ƥ
c   R = A x ƥ / ɭ
d   R = A / ƥ x ɭ
009

Een draad heeft een weerstand van 16 ohm en een diameter van 4 mm.
Een tweede draad van hetzelfde materiaal en dezelfde lengte heeft een diameter van 8 mm.
De weerstand van de tweede draad is:

a   2 ohm
b   4 ohm
c   8 ohm
d   32 ohm
010

Een spoel bevat 800 meter koperdraad met een draaddoorsnede van 0,2 mm2 .
De soortelijke weerstand van koper is 0,0175 x 10 6 ohm.meter.
De gelijkstroomweerstand is:

a   70  ohm
b   17,5 ohm
c   2.8 ohm
d   0,7 ohm
011

Een ronde koperdraad met een diameter van 1 mm en een lengte van 1 meter wordt gelijkmatig uitgetrokken tot een lengte van 2 meter.
De weerstand van de draad:

a   blijft gelijk
b   wordt gehalveerd
c   wordt verdubbeld
d   wordt verviervoudigd
012

De lengte van een stuk koperdraad wordt gehalveerd en de diameter verdubbeld.
De weerstand wordt dan:

a   2 x zo klein
b   4 x zo klein
c   8 x zo klein
d   16 x zo klein