001

Voor het versterken met zo hoog mogelijk rendement van een morsetelegrafiesignaal moet de zendereindtrap worden ingesteld in:

a   klasse B
b   klasse A
c   klasse C
d   Klasse AB
002

Een zender is aangesloten met een belastingsweerstand van 50 Ohm
Het rendement van de eindversterker is ongeveer

a   20 procent
b   60 procent
c   50 procent
d   24 procent
003

Een zendereindtrap heeft een rendement van 60 procent
Bij een voedingsspanning van 10 volt bedraagt de door de eindtrap opgenomen stroom 10 ampere
De coaxiale kabel naar de antenne geeft een vermogensverlies van 30 procent
Het aan de antenne afgegeven vermogen is

a   18 W
b   28 W
c   12 W
d   42 W
023    Rendement
004

Uit het lichtnet wordt 50 watt opgenomen.
Het rendement van de omlijnde schakeling is dan:

a. 96%
b. 48%
c. 24%
d. 12%
005

In de figuur is het schema van een versterker weergegeven.
De versterker heeft een rendement van 50%.
De spanning over de belastingsweerstand R bedraagt 36 V.
De aan de collector toegevoerde gelijkstroom is:

a   4 A
b   0,5 A
c   2 A
d   1 A
006

De eindtrap van een transistorzender neemt van de voeding, bij een spanning van
20 volt, 1,5 ampère op.
Het uitgangsvermogen van deze zender is 20 watt.
Het rendement van de eindtrap is:

a. 66,6  %
b. 50     %
c. 33,3  %
d  75     %
007

Door een verbetering in een zendereindtrap stijgt het rendement van 40% naar 80%.
Het uit de voeding opgenomen vermogen blijft gelijk.
Het uitgangsvermogen van de zender wordt daardoor:

A. 2x zo klein
B. niet groter
C. 2x zo groot
D. 4x zo groot
008

Onder het rendement wordt verstaan:

a   gedissipeerd vermogen / afgegeven vermogen
b   opgenomen vermogen / afgegeven vermogen
c   opgenomen vermogen /  gedissipeerd vermogen
d   afgegeven vermogen / opgenomen vermogen
009

Van een transistoreindtrap is het stuurvermogen 1 W, het afgegeven vermogen is dan 4 W.
De transistor neemt vanuit de voeding 1A op, bij een spanning van 10 V.
Wat is juist?

a   het rendement is 30% en de versterking is 6 dB
b   het rendement is 40% en de versterking is 3 dB
c   het rendement is 30% en de versterking is 3 dB
d   het rendement is 40% en de versterking is 6 dB
010

In de figuur is het schema van een versterker weergegeven.
De versterker heeft een rendement van 50%.
Het aan de belastingsweerstand R afgegeven vermogen is 18 watt.
De toegevoerde gelijkstroom is:

a   0.5 A
b   1 A
c   2 A
d   4 A
011

Een zendereindtrap heeft een rendement van 60%.
Bij een voedingsspanning van 1000 volt bedraagt de anodestroom 100 mA.
De coaxiale kabel naar de antenne geeft een vermogensverlies van 30%.
Het aan de antenne afgegeven vermogen:

a   42 W
b   28 W
c   18 W
d   12 W