004

Uit het lichtnet wordt 50 watt opgenomen.
Het rendement van de omlijnde schakeling is dan:

a. 96%
b.
48%
c. 24%
d. 12%
Pp =  50 W
Ps = U*I = 12*2 =24 W


n = 24/50 * 100% = 48 %
023