007

Door een verbetering in een zendereindtrap stijgt het rendement van 40% naar 80%.
Het uit de voeding opgenomen vermogen blijft gelijk.
Het uitgangsvermogen van de zender wordt daardoor:

A. 2x zo klein
B. niet groter
C.
2x zo groot
D. 4x zo groot
023  
Van 40 naar 80 = een verdubbeling = 3dB

3dB = 2x