001

De draaggolf van een AM-zender wordt met 1 toon gemoduleerd.
Het uitgangssignaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt.
De oscilloscoop is gesynchroniseerd met het toonsignaal.
Het juiste beeld is

a   2
b   1
c   4
d   3
002

Het frequentiespectrum van een HF-signaal dat 50 procent gemoduleerd is met 1 constante lf-sinustrilling vertoont

a   een draaggolf en twee zijbanden
b   1 zijband zonder draaggolf
c   twee zijbanden zonder draaggolf
d   een draaggolf en 1 zijband
019    BB AM        
BB AM = 2*f-mod
003

Een draaggolf is 100% in amplitude gemoduleerd met één laagfrequent sinusvormig signaal.
De in het uitgezonden signaal aanwezige hoogfrequent componenten zijn aangegeven in:

a. figuur 2
b. figuur 3
c. figuur 4
d. figuur 1