003

Een FM-zender wordt gemoduleerd met een toon van 2500 Hz.
De freqeuentiezwaai is 10 KHz.
De modulatie-index is :

a.   40
b.  
4
c    2,5
d.   0,25
β = Δf / fmod
Modulatieindex = frequentiezwaai /  modulatie

Modulatieindex = 10.000 Hz / 2500 Hz  = 4
017     β = Δf / fmod