jj_11_01_003v
007

Tijdens een radioamateur radio-uitzending moeten de roepletters worden uitgezonden ten minste 1 keer per:

a   15 minuten
b   10 minuten
c   5 minuten
d   20 minuten

-
008

De roepletters PA1HDT/P worden volgens het voorgeschreven spellingsalfanet gespeld als:

a   Papa Alfa 1 Hotel Delta Tango breukstreep Papa
b   Papa Alfa 1 Hotel Dandy Tango breukstreep Papa
c   Papa Alfa 1 Home Delta Tango breukstreep Post
d   Papa Alfa 1 Hotel Dandy  Telecom breukstreep Post

-
001

Bewering 1
Een enkelzijbandzender met onderdrukte draaggolf wordt gemoduleerd met een spraaksignaal.
De klasse van uitzending is J2B.
Bewering 2
Een FM-zender zendt een telegrafiesignaal uit, bestemd voor automatische ontvangst.
De klasse van uitzending is F1B.
Wat is juist?

a   alleen bewering 2
b   alleen bewering 1
c bewering 1 en bewering 2

-
002

Bewering 1
Een dubbelzijband AM-zender wordt gemoduleerd met spraak.
De klasse van uitzending is A1A.
Bewering 2
Een FM-zender wordt gemoduleerd met datasignaal.
De klasse van uitzending is F1D.
Wat is juist?

a   alleen bewering 1
b   geen van beide beweringen
c   alleen bewering 2
d   bewering 1 en bewering 2

-
003

Het woord "KILOBYTE" wordt volgens het voorgeschreven spellingalfabet gespeld als:

a   Kilo Italy Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo
b   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Texas Echo
c   Kilo India Lima Oscar Baltimor Yankee Texas Echo
d   Kilo India Lima Oscar Bravo Yankee Tango Echo

-
004

PE1ABC geeft een algemene aanroep op 2 meter.
PE3ZZZ antwoord hierop.
Welke procedure is juist?

a   PE1ABC:   Dit is PE1ABC met een algemene aanroep
     PE3ZZZ:    CQ CQ CQ van PE3ZZZ
b   PE1ABC:   CQ  CQ CQ de PE1ABC
     PE3ZZZ:    PE3ZZZ voor PE1ABC
c   PE1ABC:   Hier is PE1ABC is daar iemand?
     PE3ZZZ:    PE3ZZZ voor PE1ABC
d   PE1ABC:   CQ CQ CQ de PE1ABC
     PE3ZZZ:    PE1ABC de PE3ZZZ

-
Vervallen                      Geen leeftijd-berperking meer  

Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door AT uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

a   leeftijd 12 en geslaagd voor F
b   leeftijd 12 en geslaagd voor N
c   leeftijd 14 en geslaagd voor F
d   leeftijd 14 en geslaagd voor N

-
006

Welke combinatie van mogelijkheden mag de radiozendamateur met een F status gebruiken?

a   120W op 3400.1 Mhz
b   400W op 1250.1 Mhz
c   400W op 138.0 Khz
d   120W op 29.9 Mhz

-
009

De roepletters PA3RMI worden gespeld als:

a   Papa Alfa Drie Roger Mike India
b   Papa Alfa Drie Radio Mike India
c   Papa Alfa Drie Romeo Mike India
d   Papa Alfa Drie Romeo Mike Italy

-