9 02 Oorzaak van de storing     >>>>>
Veldsterkte van de zender
Ongewenste uitstraling van de zender [harmonischen]
Ongewenste beinvloeding van apparatuur
- via de antenne-ingang [ingangsselectiviteit]
- via andere aangesloten leidingen
- door directe instraling
>>>>>