8 01 Meten     >>>>>
Gelijk- en wisselspanningen
Gelijk- en wisselstromen
Weerstand

Gelijkstroom- en HF- vermogen [Pgem en PEP]
SGV
Golfvorm van de omhullende van een hf-signaal
Frequentie
Resonantiefrequentie

Meetfouten
- invloed van de frequentie
- invloed van de golfvorm
- invloed van de inwendige impedantie
>>>>>